Hosta 'White Border'
 

According to The Hostapedia by Mark Zilis (2009), "...it is the same as H. rohdeifolia.
 

  •  
 
   
   
   

 
Copyrightę 2000 -