PAGE TOP
 
 
 
No.Sport HostasMother PlantSourceRegistered
1 'Daihakuryo'Hosta montana -Watanabe, Kenji--NR--
2 'Fuji Nishiki'Hosta montana -Watanabe, Kenji--NR--
3 'Fuji-no-Akebono'Hosta montana -Watanabe, Kenji--NR--
4 'Fuji-no-Yubae'Hosta montana -Watanabe, Kazuyuki--NR--
5 'Genrei'Hosta montana -Watanabe, Kenji--NR--
6 'Gohon Matsu Fukurin'Hosta montana -Watanabe, Yoshifumi--NR--
7 'Hatsuyuki Nishiki'Hosta montana -Watanabe, Kenji--NR--
8 'Kifukurin Ko Mame''Ko Mame'Watanabe, Kenji & Ruh, Peter.2002 .2018
9 'Kinfukurin Ki Hachijo''Ki Hachijo'Watanabe, Kenji--NR--
10 'Nakafu Tsugaru Komachi''Tsugaru Komachi'Watanabe, Kenji--NR--
11 'O Fuji Fukurin'Hosta montana -Watanabe, Kazuyuki--NR--
12 'Reiho Nishiki'Hosta montana -Watanabe, Kenji--NR--
13 'Sagae'Hosta fluctuansWatanabe, Kenji & Hagiwara, Eigon.1987
14 'Saizaki Hime Iwa'Hosta gracillimaWatanabe, Kenji--NR--
15 'Shirofukurin Hime Iwa'Hosta gracillimaWatanabe, Kenji & Ruh, Peter.2002
16 'Shirofukurin Oba'Hosta montana -Watanabe, Kenji--NR--
17 'Urajiro Ubatake'Hosta pulchellaWatanabe, Kenji--NR--
18 'Utsukushigahara Fukurin Oba'Hosta montana -Watanabe, Kenji--NR--


Copyright© 2000 -